Siesta i Whispa

Siesta i Whispa er intuitiv og nem at blive fortrolig med – og for funktioner der hyppigst bliver brugt er der direkte adgang.

Vores ventilator kompenserer for ændringer i kompliance og friskgas flowet for at sikre ensartet ventilation og hurtig gasudveksling for både voksne og børn. Tryk, spirometri data inklusiv loop, og iltkoncentrationen vises på en 8" TFT-skærm.

Siesta i Whispa understøtter fem ventilationsformer, VCV-volumen ventilation, PCV-tryk kontrolleret ventilation, SIMV-synkroniseret intermitterende obligatorisk ventilation, PSV-tryk support ventilation og den skånsomme kombinerede ventilationsform PRVT*.

PRVT er den skånsomme ventilationsform, der kombinerer fordelene ved volumen ventilation (VCV) og trykstyret ventilation (PCV). Optimeret gasudveksling opnåes ved at ventilatoren leverer den indstillede tidal-volumen med lavest mulige tryk og bliver reguleret fra ventilation til ventilation.

Det pladsbesparende og kompakte design gør det muligt at få plads til Siesta i Whispa selv på operationsstuer, hvor pladsen er begrænset.

*option

Fokus på patient sikkerhed

Siesta i Whispa har en lang række indbyggede sikkerhedsfunktioner.

  • Hypoxi-guard funktion sikrer mindst 25% ilt i ilt/ kvælstofforilteblandingen.
  • En slave regulator lukker automatisk ned for kvælstofforilte og udsender en akustisk alarm i tilfælde af en manglende iltforsyning.
  • En friskgas omskifter gør det muligt at skifte mellem patientsystemet og et eksternt friskgasudtag.
  • Et ekstra ilt flowmeter med stiknippel er tilgængeligt på siden af apparatet. Ligesom patientsug er en integreret del.
  • Ved opstart kører systemet en semi automatisk selvtest.
  • For at sikre kontinuerlig drift under strømsvigt er der et indbygget backup batteri.

Dimensioner (H x B x D)

1510 x 760 x 670 mm

Vægt

110 kg

Hypoxicguard system

Total flow interval: 0–20 L/min

Fordamper

Manifold/back bar for to Selectatec eller anden fordamper med interlock sikkerhedsmekanisme

Integreret patientsystem (IBS)

Kombinerer en opretstående bag-in-bottle, patientsystem og CO2 absorber i én unit
Frisk gas flow leveres efter inspiratorisk ventil og tilføres direkte til patient-slange-systemet

Absorber kapacitet

900 g

Ventilationsmodus

VCV (volume-kontrolleret ventilation)
PCV (tryk-kontrolleret ventilation)
SIMV (synchronized intermittent mandatory ventilation)
PSV (tryk-support ventilation)
PRVT* (tryk-kontrolleret volume garanti)

Tidal volume

20 to 1500 mL

Respirationsfrekvens

4 til 80 bpm

I:E ratio

3:1 til 1:9,9

Elektronisk PEEP

4 til 20 hPa (cmH2O)

Inspiratorisk tryk

PCV 4 til 67 hPa (cmH2O)
PSV 4 til 50 hPa (cmH2O)

AGS System

30 til 40 L/min

Ventilationsmålinger

Peak, Plateau, PEEP
Patient kompliance
Tidal og minute volume
Spirometry loop*
Inspiratorsk O2%

Få mere information