Dameca MRI 508

Dameca MRI 508 anæstesiapparat kan modstå op til 1000 Gauss og er 3,0 Tesla godkendt. Denne unikke egenskab gør det muligt at give anæstesi i MR rummet samtidig med at apparatet er placeret tæt på MR-scanneren. Derved er behovet for ekstra lange patientslanger ikke nødvendigt, hvilket er en stor fordel ved ventilation af små børn. Aftestning med førende MRI scanner leverandører har bekræftet, at MRI diagnostiske billeder ikke påvirkes af anæstesiapparatet, og at anæstesiapparatet ikke påvirkes når scanneren er i drift. Det sparer tid og plads og gør det muligt for personalet at reagere hurtigere på patienternes behov.

Dameca MRI 508 understøtter fem ventilationsformer, VCV-volumen kontrolleret ventilation, PCV-tryk kontrolleret ventilation, SIMV-synkroniseret intermitterende obligatorisk ventilation, PSV-tryk support ventilation og den skånsomme kombinerede ventilationsform PRVT*.

PRVT er den skånsomme ventilationsform, der kombinerer fordelene ved volumen kontrolleret ventilation (VCV) og trykstyret ventilation (PCV). Optimeret gasudveksling opnås ved at ventilatoren leverer den indstillede tidal-volumen med lavest mulige tryk og bliver reguleret fra ventilation til ventilation.

Dameca MRI 508 har den samme intuitive brugergrænseflade og patientsystem som vores velkendte Siesta i Whispa. Dette gør det nemt at anvende systemet som et konventionelt anæstesiapparat i andre kliniske områder, når det ikke kræves i MRI rummet. Ingen ekstra uddannelse er nødvendig, så anæstesipersonalet kan komme til at arbejde med det samme.

* option

 

Fokus på patient sikkerhed

Dameca MRI 508 har en lang række indbyggede sikkerheds-funktioner. Akustiske og visuelle LED alarmer gør det let at overvåge patienten og apparatet fra MR operatørrummet. Hypoxiguard funktion sikrer mindst 25% ilt i ilt/kvælstof-forilteblandingen. En slave regulator lukker automatisk ned for kvælstofforilte og udsender en akustisk alarm i tilfælde af en manglende iltforsyning.

En friskgas omskifter gør det muligt at skifte mellem patient-systemet og et eksternt friskgasudtag. Et ekstra ilt flowmeter med stiknippel er tilgængeligt på siden af apparatet. Ligesom patientsug er en integreret del.

Ved opstart kører systemet automatisk en selvtest. For at sikre kontinuerlig drift under strømsvigt er der et indbygget backup batteri. For at eliminere risikoen for magnetiske materialer gemmes og glemmes i skuffer og dermed tages ind i MRI-rummet er der ikke mulighed for skuffer på apparatet. Dette for at højne sikkerheden for patienter og personale.

Dimensioner (H x B x D)

1510 x 760 x 670 mm

Vægt

110 kg

Hypoxicguard system

Total flow interval: 0–20 L/min

Fordamper

Manifold/back bar for to Selectatec eller anden fordamper med interlock sikkerhedsmekanisme.

Integreret patientsystem (IBS)

Kombinerer en opretstående bag-in-bottle, patientsystem og CO2 absorber i én unit
Frisk gas flow leveres efter inspiratorisk ventil og tilføres direkte til patient-slange-systemet

Absorber kapacitet

900 g

Ventilationsmodus

VCV (volume-kontrolleret ventilation)
PCV (tryk-kontrolleret ventilation)
SIMV (synchronized intermittent mandatory ventilation)
PSV (tryk-support ventilation)
PRVT* (tryk-kontrolleret volume garanti)

Tidal volume

20 til 1500 mL

Respirationsfrekvens

4 til 80 bpm

I:E ratio

3:1 til 1:9,9

Elektronisk PEEP

4 til 20 hPa (cmH2O)

Inspiratorisk tryk

PCV 4 til 67 hPa (cmH2O)
PSV 4 til 50 hPa (cmH2O)

AGS System

30 til 40 L/min

Ventilationsmålinger

Peak, Plateau, PEEP
Patient compliance
Tidal og minut volume
Spirometry loop*
Inspiratorisk O2%

Få mere information